Werkwijze fotograaf

Inzicht krijgen in de werkwijze van de fotograaf

Reflectie aan de hand van contactsheets
Werkwijze fotograaf:
– Maakt hij belichtingstrapjes?
– is hij zorgvuldig in de kadering?
– Welk camerastandpunt neemt de fotograaf in?
– Welke lens gebruikt hij?
– Hoe verkent hij zijn onderwerp?
– Welke mogelijkheden heeft de fotograaf en welke heeft hij benut?
– Gaat hij in op detail?
– Brengt hij het onderwerp objectief of subjectief in beeld?

 

Mijn cursussen


Omdat een foto zonder haakje niet blijft hangen