VMTR les 2 Waarden

Waarden

Waarden

Wanneer je je visie wilt ontdekken is het belangrijk om je waarden te onderzoeken. Wat vind je belangrijk in het leven? Je waarden bepalen voor een groot deel wie je bent als mens. Ze bepalen de criteria, de standaard die je gebruikt om beslissingen te maken, en sturen je gedrag. Vaak zijn we ons niet bewust van onze waarden. We doen dingen omdat we ze goed kunnen of omdat we het zo gewend zijn. We weten wel wat we doen, maar niet waarom we het doen. Pas wanneer je weet welke waarden voor jou belangrijk zijn, kun je je visie bepalen over je thema. Wat maakt dat dit thema belangrijk voor je is en welk standpunt heb jij ten opzichte van je thema?

Je waarden bouwen zich op vanaf je geboorte. De eerste zeven jaar worden je waarden gevormd door het imiteren van het gedrag van je ouders. Wanneer je naar school gaat, modelleer je je waarden naar anderen zoals je klasgenootjes of de juf. Als je puber bent, zet je je waarden af ten opzichte van je vrienden en ga je je waarden testen. Ook wanneer je gaat werken, pas je je waarden aan aan je omgeving. De waarden die je in de verschillende periodes van je leven hebt gevormd, blijven vaak heel je leven bij je. Ze vormen op de achtergrond nog steeds de sturende kracht achter je gedrag. Ook wanneer deze waarde niet meer nuttig is in je huidige leven. Hoewel je vaak niet eens weet wat je waarden zijn, hebben ze een rangorde in de mate waarop ze belangrijk voor je zijn. Door je bewust te worden van je waarden en de rangorde, kun je bepalen wat echt belangrijk is en wat niet, maar waaraan je misschien wel heel veel tijd besteed. Misschien vind je ontspanning heel belangrijk, maar neem je nauwelijks tijd voor jezelf.

Fundamentele behoeften

Je waarden ontstaan vanuit de fundamentele behoeften. Elk gedrag wordt aangedreven oor het willen bevredigen van een of meerdere fundamentele behoeften. Wanneer een of meerdere fundamentele behoeften niet adequaat worden bevredigd, worden ze ongelukkig.

fundamentele behoeften:
Liefde/vriendschap
vrijheid
Groei
Van betekenis zijn
Erkenning
zekerheid

Doe Opdracht

Bepaal voor jezelf de volgorde van je fundamentele behoeften:

Zet de zes fundamentele behoeften op een rij.
Loop dit rijtje af en stel je steeds de vraag:
Is deze waarden voor mij belangrijker dan de volgende waarde.

Controleer de volgorde door de vraag om te draaien
Stel je hebt wel [waarde 1] maar niet [waarde 2], [waarde 3] enzovoort.

Waarden onderzoeken

Waarden onderzoeken in de les hebben we je belangrijkste waarden onderzocht. Als je dit nog eens na wilt lezen of voor jezelf over wilt doen doe dan stap 5 uit het stappenplan in het boek op bladzijde 22-25

 

Mijn cursussen


Omdat een foto zonder haakje niet blijft hangen