Uitdrukken

Utidrukken

In deze laatste video zie je hoe de houding en positie van je onderwerp en restruimte uitdrukking geven aan je foto en bijdragen aan de zeggingskracht.

Voorbeeldfotografen

Dierenfotograaf Tim Flach maakt optimaal gebruik van het kader om bepaalde eigenschappen van dieren te benadrukken. Hoewel veel van de dierenportretten in het midden staan, maakt hij regelmatig verrassend gebruik van de restruimte om tot een bijzonder portret te komen.

Voor zijn serie keepers benadrukte documentair fotograaf Hans van der Meer de eenzame positie die de keeper in het team inneemt door hem te omringen met veel leegte.

In de dubbelportretten van Nelli Palomaki. Hoewel de gezichten nauwelijks uitdrukking bevatten, vertellen de houding en manier waarop de personen elkaar vasthouden iets over de relatie tussen de geportretteerden.

 

Mijn cursussen


Omdat een foto zonder haakje niet blijft hangen