Onderwerpskeuze

Onderwerpskeuze

Wat is het onderwerp
Waarom dit onderwerp?
Waarom moet jij het erover hebben?
Waarom nu?
Noodzaak
Nieuwsgierigheid

 

Mijn cursussen


Omdat een foto zonder haakje niet blijft hangen