Motieven fotograaf

Motieven fotograaf

Reflectie op de meegebrachte foto’s of contactsheets
Wat zijn de motieven van de fotograaf?
– zijn de onderliggende motieven gelijk?
– ligt het onderwerp binnen of buiten het kader?
– wat laat de fotograaf weg?
– waar ligt de focus?
– wat raakt de fotograaf?
– is de fotograaf consequent in gemaakt keuzes?
– benaderd de fotograaf zijn onderwerp subjectief of objectief?
Beeldtaal:
– op welke toon spreekt de fotograaf?
– welk kenmerk domineert in de bepaling van de beeldtaal?
– waarom is de foto gemaakt en klopt dat met de inhoud?

 

Mijn cursussen


Omdat een foto zonder haakje niet blijft hangen