Huiswerk les 3

Huiswerk les 3

Leesopdracht
Lees het hoofdstukken tijd, manipulatie en textuur uit de reader.
Kijk de filmpjes die horen bij les 3
Heb je vragen? Onthoud ze voor de volgende les.

Praktijkopdracht
Zoektocht naar je eigen stijl
Doorloop het stappenplan hieronder om je eigen stijl te onderzoeken. Neem de vijf foto’s die je hebt gebuikt voor je onderzoek en je bevindingen mee naar de volgende les.

Stap 1, doel
Schrijf voor je zelf op waarom je fotografeert.
• Wat is het doel waarom je fotografeert?
• Hebben je foto’s een functie?
• Spelen persoonlijke drijfveren een rol?

Stap 2, thema
1. Ga terug in je archief en kijk welke onderwerpen vaker voorkomen.
2. Schrijf deze onderwerpen op een lijst.
3. Welke onderwerpen op deze lijst hebben een samenhang? Groepeer deze onderwerpen.
4. Kijk of per groep een trefwoord kunt bedenken.
5. In welk genre deze onderwerpen?
6. Kijk of je in de verschillende onderwerpen ook een bepaalde samenhang of achterliggende gedachte kunt ontdekken. Dit is het thema of zijn de thema’s die jou als fotograaf bezighouden.

Stap 3, het doel 2
Nu je weet wat jouw thema (‘s) is bekijk je het doel dat je in stap 1 hebt opgeschreven dan nog eens met een kritische blik. Stel jezelf de volgende vragen:
• Kijk ik nu anders aan tegen mijn doel?
• Heb ik verborgen persoonlijke drijfveren ontdekt?
• Zou ik willen dat mijn fotografie een ander doel of andere functie had?

Stap 4, het hoe
1. Selecteer vijf foto’s uit de groep foto’s van het thema of genre dat jou het meeste raakt.
2. Print deze foto’s op 20 x 30 formaat.
Leg de foto’s naast elkaar en kijk aan de hand het formulier fotoanalyse hoe jij de beeldelementen inzet. Doe dit voor elke foto apart en schrijf dit op. Op de website bij les 2 vind je het formulier en een uitgebreide toelichting (stappenplan fotoanalyse) op het formulier.
3. Leg de lijsten naast elkaar en voeg ze samen tot een formulier.

Neem de vijf foto’s die je hebt gebuikt voor je onderzoek en je ingevulde formulier mee naar de volgende les.

Wil je nog even oefenen met een interview van een andere fotograaf, kijk dan op http://bokje.com/category/interview/

 

Mijn cursussen


Omdat een foto zonder haakje niet blijft hangen