Compositie

compositie

Ordening

Door elementen in het kader te ordenen ontstaat samenhang en kun je een rangorde aanbrengen in de mate van belangrijkheid van deze elementen

Compositievormen

Welke compositievormen zijn er en hoe gebruik je de compositievorm om een harmonieus beeld te creëren of juist dynamiek te genereren?

Meer zien

In het project De wereld van Emmy volgde Hanne van der Wouden vijf jaar lang het leven van Emmy en haar man Ben. Zij ging zelfs met ze mee op vakantie. De drieëntachtigjarige kunstenares Emmy blijft uiteindelijk als laatste over in haar woning, een oud schoolgebouw in de Betuwe. Het is een ontroerend document waarbij je als kijker een intiem kijk krijgt op het leven van de vrijgevochten echtpaar. In de drukke omgeving creëert Hanne rust en aandacht in haar beelden door veelal gebruik te maken van een centrale compositie.

Martijn van de Griendt fotografeert de jongerencultuur. Zijn dynamische composities versterken de levendigheid en snelheid van hun manier van leven. Ook maak de fotograaf regelmatig gebruik van een decentrale compositie om te benadrukken hoe sommige individuen worden buitengesloten uit de groep. Lees meer over zijn fotografische beweegredenen in dit interview.

De figuren in de beelden van Claudia Rogge worden eindeloos herhaald. Hierdoor ontstaan overall composities waarin het patroon en de herhaling het onderwerp wordt.

 

Mijn cursussen


Omdat een foto zonder haakje niet blijft hangen